Blog ini mempamerkan maklumat kesihatan berkenaan rawatan terkini masalah-masalah sakitpuan, ketidaksuburan, endometriosis, PCOS dan lain-lain. Ia khas buat wanita yang mengalami gangguan kesihatan ataupun yang inginkan penerangan lanjut berkenaan penyakit wanita.

Sunday, October 14, 2012

Clear 4D Pictures

Right ear and neck/Telinga dan leher kanan
Both feet/Kedu-dua kaki
Everybody likes to see clear pictures of their baby, so it is important that a 4D scan is done at the right time. This is around 20-24 weeks of gestation, but a lot depends on the amount of liquor within the uterus. These pictures are from a pregnancy with excessive liquor, termed polyhydramnios, so the 4D scan pictures are particularly clear.
Semua ibu-bapa ingin melihat gambaran yang jelas kandungan mereka. Dari segi imbasan 4D, penting supaya ia dilakukan pada waktu yang betul, biasanya antara 20-24 minggu usia kandungan. Walaupun demikian, banyak bergantung pada jumlah air ketumban yang ada dalam rahim. Gambar-gambar ini diambil dari kandungan yang mengalami air ketumban yang berlebihan, lebih dikenali sebagai polyhydramnios, dan nyata kejelasan gambarnya.
Right thigh and knee/Peha dan lutut kanan

No comments:

Post a Comment