Blog ini mempamerkan maklumat kesihatan berkenaan rawatan terkini masalah-masalah sakitpuan, ketidaksuburan, endometriosis, PCOS dan lain-lain. Ia khas buat wanita yang mengalami gangguan kesihatan ataupun yang inginkan penerangan lanjut berkenaan penyakit wanita.

Tuesday, November 13, 2012

HyperstimulationThis is an image taken from a patient who presented with left lower abdominal pain. She has a past history of surgery for endometriosis, GnRHa therapy and is currently seeking to get pregnant. She had been taking Clomiphene for the past 3 months prescribed by her gynaecologist. The ultrasound scan shows a bizarre multiloculated cyst about 9 cm in size. This looks like a hyperstimulated ovary due to clomiphene. Hyperstimulation with clomiphene is not common and usually subsides without complications. The main point here is to observe rather than to rush into any further surgery. 
Ini adalah gambaran yang diambil dari seorang pesakit yang mengadu perasaan sakit dibahagian kiri abdomen. Beliau pernah menjalani pembedahan dan rawatan ubat hormon untuk penyakit endometriosis. Buat masa kini, pesakit ini sedang melalui rawatan kesuburan dengan ubat clomiphene 3 bulan yang lepas yang diberi oleh pakar sakitpuannya. Imbasan ultrasound menampakkan sebuah sista sebesar 9 cm yang mempunyai banyak ruang dalamnya. Ini merupakan sebuah ovari yang telah terangsang berlebihan oleh ubat clomiphene. Rangsangan hiper saperti ini jarang belaku dengan ubat clomiphene dan biasa surut tanpa komplikasi. Tindakan utama ialah pemerhatian dan elak dari melakukan pembedahan tergesa-gesa.

No comments:

Post a Comment